Bia chai Hải Dương


“Một cảm nhận, cùng thưởng thức” …

Bia chai Hải Dương
Dung tích: 450ml
Két nhựa: 20