Phản hồi khách hàng

Công ty cổ phần bia hà nội - Hải Dương

  • Địa chỉ: Phố Quan Thánh, P. Bình Hàn, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  • Hộp thư: info@hadubeco.com.vn
  • Điện thoại: 0320.3852319
  • Bộ phận bán hàng: 0320.3859835

nhấn phím

  • Gặp tổng đài viên để được hỗ trợ 
  • Liên hệ công tác 
  • Liên hệ thông tin quản lý cổ đông 
  • Liên hệ thông tin tuyển dụng 
  • Liên hệ thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi, bán hàng, khiếu nại sản phẩm